Co to jest fotowoltaika?


Instalacja fotowoltaiczna jest źródłem czystej energii elektrycznej pozyskiwanej bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Fotowoltaika to działanie na rzecz ekologii, ale także rozsądna inwestycja finansowa. Fotowoltaika to:

 • niezależność
 • trwałość
 • dostępność
 • prostota
 • równowaga
 • jakość

System fotowoltaiczny?

Typowy system fotowoltaiczny składa się z dwóch podstawowych elementów - generatora fotowoltaicznego i falownika. W generatorze energia promieniowania słonecznego jest transformowana na energię elektryczną, której falownik nadaje parametry zgodne ze standardami sieci elektroenergetycznej. Energia taka może być odsprzedawana energetyce, zużywana na własne potrzeby lub magazynowana np. w akumulatorach.

Dotacje Program PROSUMENT


Program ten jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kierowany do:

 • osób fizycznych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • spółdzielni mieszkaniowych

Zadaniem programu jest bezzwrotne wsparcie inwestycji polegających na zakupie i montażu rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Przez rozproszone źródła energii rozumie się mikroinstalacje generujące tylko energię elektryczną o mocy do 40 kWe lub instalacje hybrydowe generujące energię cieplną i elektryczną o mocy odpowiednio do 300 kWt (ciepło) i 40 kWe (e. elektryczna). Wsparcia udziela się w postaci dotacji wraz z preferencyjną pożyczką, oprocentowanie - 1% . Dotacja dla źródeł energii elektrycznej wynosi:

 • 40% dla umów zawartych do końca 2016 roku
 • 30% dla umów zawartych po 2016 roku

Taryfy


Wysokość taryf gwarantowanych została ustalona poprzez ustawę o OZE, i uzależniona jest od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Taryfy gwarantowane przedstawiają się następująco : 0,75zł/kWh dla elektrowni fotowoltaicznych do mocy 3kW (12 modułów o mocy 250Wp każdy) 0,65zł/kWh dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 10kW ( max 40 modułów o mocy 250Wp każdy) Z taryf gwarantowanych mogą skorzystać gospodarstwa domowe, rolne oraz firmy. Odkup prądu jest gwarantowany przez 15 lat ze stałą i wysoką cenę, bezdziałalności gospodarczej !

eco-energy       |       fotowoltaika       |       instalacje elektryczne